Admin

Admin

Шановний Остапе Михайловичу!

Упродовж останнього року Ви неодноразово публічно висловлювалися, у т.ч. на власній сторінці в Facebook, з приводу полювання, мисливців та мисливської галузі. Зокрема, 19.07.2017 року Ви охарактеризували полювання як «криваве хобі на адреналіні та крові» і закликали пояснити мисливцям, що «полювання – це середньовіччя», а 23.10.2018 року зазначили, що приймати рішення відносно тих видів тварин, які потребують захисту, має держава і науковці, а не мисливці. Подібні вислови очільника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, викликають не лише обурення в усіх представників мисливської галузі України, чиї інтереси представляє ГС «Всеукраїнська мисливська спілка», а й вказують на Вашу упередженість у питаннях раціонального використання об’єктів тваринного світу.

Вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу, що полювання існувало і існує по теперішній час у всьому світі. Подібні заяви і заклики суперечать європейським принципам щодо важливої ролі полювання, які задекларовані у Європейській хартії полювання та біорізноманіття (European Charter on Hunting and Biodiversity).

Так, на основі Ініціативи МСОП щодо сталого використання ще в 2000-му році на Другому міжнародному конгресі з охорони природи була зроблена політична заява, що визначала – використання диких живих ресурсів сталим способом є важливим інструментом збереження, оскільки соціальні та економічні вигоди, отримані від такого використання, стимулюють людей до збереження цих ресурсів. І «Пташина», і «Оселищна» Директиви Ради ЄС не лише визначають види, заборонені для добування, а й визнають важливу роль сталого полювання. У Європейській хартії полювання та біорізноманіття підкреслено – для того, аби полювання сприяло збереженню біорізноманіття, воно повинно сприйматись як прийнятна екологічна, економічна та соціально-культурна діяльність людини. Зазначимо, що Постійний комітет Бернської конвенції (1979 р.) рекомендував спонукати усі сторони Конвенції прийняти до уваги цю Хартію. Її керівні принципи зокрема, але не виключно, передбачають, що органи влади мають віддавати належне найкращим методам господарювання (прим. в мисливській галузі) і пом’якшувати конфлікти; долучати до нормотворчих процедур мисливців, співпрацювати з ними в розробці методів моніторингу і менеджменту популяцій; розуміти, що мисливські види мають економічну цінність, а ті, хто надає послуги по полюванню – розраховують на справедливу винагороду за це. Хартія визначає, що органи влади мають заохочувати співробітництво між усіма зацікавленими сторонами в менеджменті видів, що добуваються; згладжувати конфлікти (а не спонукати до них, прим. наша), і підтримувати публічне розуміння природоохоронних, економічних та культурних корисностей від сталого добування.  

Мисливське господарство в Україні відповідає постулатам Концепції сталого розвитку, оскільки має на меті раціональне використання (на підставі науково обґрунтованих даних), відтворення та збереження природніх ресурсів (диких тварин) та збереження і поліпшення стану мисливських угідь (середовищ перебування тварин).

Що стосується безпосередньо  «ситуації з лосем», хочемо звернути Вашу увагу, що позиція мисливської громади щодо недоцільності та необґрунтованості прийняття рішення спочатку про заборону полювання на лося, а потім і його внесення до Червоної книги України, яку Ви назвали «скаженим мисливським гнівом», є не просто «забаганкою мисливців». Це позиція, яку висловили 25 науковців з різних наукових установ, в тому числі 8 докторів наук, 16 кандидатів наук та 1 науковий співробітник (ознайомитись з листом можна за посиланням: Колективний лист вчених).  

Фактично задеклароване Вами небажання долучати представників мисливської галузі до менеджменту популяцій мисливських видів суперечить не лише європейським практикам, а й українському законодавству (ст. 33 ЗУ «Про тваринний світ» передбачає право користувачів угідь брати участь у вирішенні питань, що стосуються об’єктів тваринного світу). Внесення лося до Червоної книги без проведення досліджень суперечить не лише вимогам ЗУ «Про Червону книгу», а й принципам Міжнародного союзу охорони природи, що займається веденням міжнародного «Червоного списку» щодо необхідності зазначення найбільш об’єктивної, науково обґрунтованої інформації щодо біорізноманіття, що може перебувати під загрозою зникнення – очевидно, отримати такі дані до завершення дослідження неможливо. Так, незважаючи на Вашу обіцянку «весною матимемо науково обґрунтовані результати» (допис в Facebook від 02.10.2017 р.), результати «достовірних» обліків чисельності виду, наукове обґрунтування щодо необхідності вжиття особливих заходів з охорони лося і програма таких заходів – відсутні.

Враховуючи вищевикладене сподіваємося, що у подальшому Ви, як очільник Мінприроди, утримаєтеся від необдуманих рішень та дискредитуючих висловлювань на адресу громадян України і керуватиметеся сучасними європейськими принципами при формуванні державної політики у сфері раціонального використання, відтворення і охорони мисливських ресурсів, як того вимагає задекларований вітчизняним законодавством євроінтеграційний курс України.

 

З повагою,

Голова ГС «ВМС»                                                                         С.А. Андросюк

Ответ Минприроды

 

Подробнее ...

Охотник Александр Ярощук опубликовал на своей странице в Facebook фото с открытия лицензионной загонной охоты на парнокопытных. Антиохотники, активно использующие интернет-сеть для пропаганды распространения призывов против охоты, обогащая их громкими и оскорбительными выражениями на счет охотников, на этот раз совсем перешли границу.

Подробнее ...
Внимание! Новая нападка на охоту!

В связи с сопротивлением охотничьего общества принятому с нарушением требований законодательства решению о внесении лося в Красную книгу (ККУ), антиохотники снова наступают!

Подробнее ...
Иллюстрация газеты "Охота и рыбалка"

…гласит давняя народная поговорка. И действительно, создается впечатление, что в современной Украине для того чтобы уничтожать кому-либо достаточно одного желания, тогда как для строительства дополнительно нужны незаурядные способности и материальные ресурсы.

Подробнее ...
ОС «ВОС» подтвердил всеукраинский статус!

ОС «Всеукраинский охотничий союз» получил позитивное решение Управление юстиции о государственной регистрации подтверждения всеукраинского статуса общественного объединения.

Решение всеукраинский статус

Информация об обособленных подразделениях ОС «ВОС» размещена тут:

Обособленные подразделения

Подробнее ...
Охота в природно-заповедном фонде

Представьте типичный пример - охотники приняли решение получить в пользование угодья и создать на их базе охотничье хозяйство. После прохождения нескольких кругов ада, они получили Решение областного совета о предоставлении в пользование охотничьих угодий. Как минимум на 15 лет (срок пользования согласно ст. 22 ЗУ «Об охотничьем хозяйстве и охоте») им предоставляют не только возможность пользоваться общегосударственным ресурсом, но и реализовывать свой план по развитию охотничьего хозяйства. Пользователи прилагают усилия для восстановления, а затем сохранения и приумножения государственного охотничьего фонда, создания комфортных условий для потребителей услуг по охоте. Это предполагает строительство биотехнических сооружений, охотничьих домов и хозяйственных помещений, следовательно, совсем немалые денежные вложения.

Впоследствии, как показывает практика, пользователей ждет много неожиданностей - достаточно одного изменения в каком-то законе. На этот раз мы коснемся запрета охоты на всех без исключения территориях природно-заповедного фонда (ПЗФ), который был введен благодаря принятию Закона по охране пралесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

Подробнее ...
Незаконное производство угля предупреждено

Благодаря нашим обращениям удалось предотвратить незаконную предпринимательскую деятельность по производству угля.

Подробнее ...
Требуем прекратить снесение вышек

Госэкоинспекция и депутат О.В. Еднак активно поддерживают радикальные анти-охотничьи организации, которые нарушают нормы законодательства и наносят материальный ущерб субъектам хозяйствования.

Подробнее ...

Народному депутату Украины О.В. Еднаку
И.о. Председателя Госэкоинспекции И.О. Яковлеву


Уважаемые Остап Владимирович и Игорь Олегович!

ОС «Всеукраинский охотничий союз» (ОС «ВОС») обращает Ваше внимание на вопиющее нарушение законодательства, происходящее в рамках поддержки радикальных «экологических» организаций и проводимой ими кампании по уничтожению вышек на территории природно-заповедного фонда.

Подробнее ...
ОС «ВОС» обеспокоен уничтожением вышек на территории ПЗФ

На официальном сайте Госэкоинспекции появилась информация о начавшейся всеукраинской кампании по уничтожению охотничьих вышек на территории объектов природно-заповедного фонда.

Подробнее ...