Підвищення кваліфікації працівників мисливських господарств

Підвищення кваліфікації працівників мисливських господарств

Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

запрошує на курси підвищення кваліфікації. 

Тривалість курсу 2 тижні, заняття по 8 годин 6 днів на тиждень в групі до 10 чоловік.

Вартість – 3100 гривень, у вартість входить проживання в гуртожитку.

По результатам проходження курсів видається посвідчення.

Контактна особа – доктор біологічних наук, професор Валерій Іванович Лисенко, 0677974577

Програма курсів підвищення кваліфікації працівників мисливських господарств України

Система мисливських організацій в Україні

Основні мисливські структури: державні лісомисливські господарства, приватні мисливські господарства, УТМР, товариства.

Принципи ведення мисливського господарства та організаційні особливості.

Законодавство, що регулює діяльність мисливських господарств.

Лісомисливське районування України і типологія мисливських угідь

Лісомисливське районування України. Основні типи мисливських угідь України та їх особливості в різних ландшафтно-географічних зонах. Типологія лісових угідь, польових та водно-болотних угідь. Поняття бонітування угідь. Принципи бонітування. Класи бонітетів та їх особливості

Специфіка бонітування угідь для основних  видів. Особливості вимог до угідь основних видів мисливських тварин. Специфіка оцінки якості угідь для різних видів.

Організація мисливського господарства

Поділ господарства на єгерські обходи.  Створення відтворювальних ділянок та їх особливості. Проведення визначення  кордонів господарства, єгерських обходів та відтворювальних  ділянок. Встановлення інформаційних знаків та їх особливості.

Заповідна справа України

Історія заповідної в Україні. Чинні законодавчі та нормативні документи щодо заповідної справи: міжнародного, державного, регіонального, місцевого рівня. Природні заповідники. Біосферні резервати (заповідники). Національні природні парки. Заказники; пам'ятки природи;регіональні ландшафтні парки; заповідні урочища; ботанічні сади ;дендрологічні парки; зоологічні парки; парки - пам 'ятки садово-паркового мистецтва.

Біологія мисливських тварин

Біологічні особливості мисливських птахів. Біологічні особливості мисливських звірів

Трофейні особливості звірів України. Акліматизація мисливських птахів та звірів.

Організаційні та господарські заходи використання ресурсів мисливських тварин

Технологія полювання.  Методи полювання на птахів. Методи полювання на звірів. Заборонені методи здобичі тварин.

Мисливський туризм і трофейне полювання. Організація мисливського туризму. Економічні та господарські особливості роботи з іноземними мисливцями. Трофейне полювання та його організація.

 Контроль за використанням ресурсів мисливських тварин

Збереження та охорона господарських видів. Загальні охоронні заходи. Системна охорона в мисливських  угіддях та на водоймах.

Принципи створення та призначення Червоних книг

Історія створення Червоних книг. Червона книга України. Загальний огляд. Мисливські види в Червоних книгах.

Біотехнічні заходи як шлях покращання умов існування мисливських тварин

Методи оптимізації умов проживання звірів. Біотехнічні заходи з покращення умов проживання лісових тварин. Покращення захисних властивостей лісового середовища. Влаштування ремізів, ремізних ділянок, кормових полів, водопоїв для звірів. Солонці. Використання порубочних матеріалів для підгодовування звірів. Підгодівля тварин у зимовий період. Заготівля та зберігання кормів. Типи та розташування біотехнічних споруд.

Обмеження діяльності хижих тварин та дії фактору турбування на звірів.

Комплекси біотехнічних заходів. Вибірковість біотехнії для різних лісомисливських зон. Регіональна оптимізація біотехнічних заходів  як один з методів оптимізації використання мисливських угідь. Екстенсивні та інтенсивні господарства – позитивні і негативні особливості впливу тварин на мисливські угіддя.

Прогресивні технології меліорації та рекультивації мисливських угідь.

Лісогосподарські дії і мисливські тварини (негативні і позитивні впливи мисливських тварин на лісостани). Методи нейтралізації негативного впливу мисливських тварин на оточуюче середовище. Кооперація сільського і мисливського господарств та природоохоронних заходів для оптимізації мисливських угідь.

Комплексне використання мисливських угідь

Мисливські угіддя та мисливські тварини як частина довкілля. Рекреаційне використання мисливських угідь. Природно-заповідний фонд  та відновлювальні ділянки мисливських господарств як резервати дичини.

Зв`язок екологічної мережі та оптимізації умов середовища для мисливських тварин. Спеціальні заходи для покращання внутрішньо ареальних умов для тварин. 

 Мисливська таксація

Призначення обліків в мисливському господарстві та їх організація. Методи обліків. Система розрахунків та екстраполяцій в облікових роботах. Технології використання ресурсів.

Нормативи вилучення тварин. Форми, методи та норми здобичі.

Відлов мисливських тварин.

Мисливські трофеї

Сучасна система визнання трофеїв (міжнародні виставки). Системи оцінки мисливських трофеїв . Сучасні методики оцінки мисливських трофеїв.

Дичинорозведення в мисливському господарстві

Види тварин для дичинорозведення та їх біологічні особливості.

Основи технологій розведення фазана і крижня. Вольєрне утримання та розведення копитних та інших тварин.